Giới thiệu Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa (B2)

  02:37 PM 28/05/2021

PGS.TS. TTƯT Trần Đức

PT Giám đốc Trung tâm kiêm Chủ nhiệm khoa (B2-B)

 Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm chuyên khoa sâu, đầu ngành, tuyến cuối của Quân đội về chuyên ngành tiết niệu và nam khoa, trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

Trực tiếp tổ chức, điều hành việc tiếp nhận, khám bệnh, điều trị ngoại trú, thu dung điều trị nội trú cho các đối tượng bệnh nhân; khám và điều trị theo yêu cầu, phát triển công nghệ y học ứng dụng điều trị các bệnh lý đường Tiết niệu và nam khoa theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

- Khám bệnh, tư vấn, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, phẫu thuật, điều trị các bệnh lý tiết niệu, nam học.

- Tham gia đào tạo sau đại học, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Tiết niệu- Nam học của Quân đội và ngành y tế.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thuộc chuyên ngành Tiết niệu- Nam học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu, điều trị.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Tiết niệu- Nam học toàn quân.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập, đạt trình độ khu vực và quốc tế về chuyên ngành.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Chia sẻ