Giới thiệu Bộ môn Ngoại lồng ngực

  08:46 PM 20/10/2023

PGS.TS. TTƯT Trần Trọng Kiểm

PT Chủ nhiệm Bộ môn

Chức năng, nhiệm vụ

- Là cơ sở đào tạo sau đại học ở bậc học Tiến sĩ chuyên ngành Ngoại lồng ngực, tham gia đào tạo BSCK I, BSCK II của Bệnh viện.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế.

Hoạt động chuyên môn

- Bộ môn Ngoại lồng ngực thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 là một trong bốn cơ sở đào tạo của toàn quốc (Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Học viện Quân Y, Đại học Y Hà Nội, và Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh) được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sĩ.
- Hướng đào tạo và nghiên cứu của Bộ môn là đào tạo các nghiên cứu sinh trong hai lĩnh vực: Phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật tim mạch.
- Năm 2016, là năm đầu tiên Bộ môn tham gia tuyển sinh và đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ. Hiện tại Bộ môn Khoa đã và đang triển khai nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị nhiều mặt bệnh của chuyên ngành. Đây là những điều kiện cần thiết và thuận lợi cho đào tạo và nghiên cứu của Bộ môn. Bên cạnh đó Bộ môn khoa có tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước. Trong số đó là những đề tài mà bộ môn khoa tham gia như: Ghép phổi, ghép tim và ghép khối tim phổi.
- Ngoài ra Bộ môn có kết hợp với các cơ sở đào tạo Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, về đào tạo thực hành cho các đối tượng như: Bác sỹ đa khoa, Cao học, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II về ngoại khoa.


Liện hệ: 024.62.700.275

Chia sẻ