Chuyên gia KH&CN

PGS. TS Trần Đức
PGS. TS Trần Đức
Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa
Chuyên ngành: Tiết niệu - Nam khoa
Mã chuyên ngành: 28.2.18