Giới thiệu Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa (A3)


PGS.TS Nguyễn Tiến Thịnh

PT Viện trưởng kiêm PT Chủ nhiệm khoa

Chức năng: Là Viện chuyên khoa sâu, đầu ngành tuyến cuối của Quân đội về chuyên ngành Nội tiêu hóa

Nhiệm vụ:

- Khám bệnh, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị nội khoa bệnh nhân chuyên ngành tiêu hóa;

- Tham gia đào tạo sau đại học; huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Nội tiêu hóa của Quân đội và ngành y tế;

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Nội tiêu hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị;

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Nội tiêu hóa toàn quân;

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế về Nội tiêu hóa;

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Chia sẻ