Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 18/11/2019 đến 24/11/2019


Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 6358 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 như sau:

Thứ 5 ngày (21/11/2019)

Vào lúc 13h30 tại Hội trường 2 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học “Điều trị dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân nằm viện”

Thành phần: Bác sỹ, dược sỹ và các thành phần đã được thông báo

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc

Địa điểm: HT2

Chia sẻ