Thông báo Hội thảo khoa học với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị tổn thương dây thần kinh mặt”


     Căn cứ vào kế hoạch số 543 / KH-BV đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học năm 2019, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị tổn thương dây thần kinh mặt”. Mục đích của hội thảo khoa học để chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị tổn thương dây thần kinh số VII, mổ thị phạm trên một số ca bệnh liệt VII do chấn thương, do bệnh lý, …

Thời gian: Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường 2 tầng 9 cụm CTTT và phòng mổ 6.16/ Khoa B5 – Bệnh viện TWQĐ 108

Dự kiến chương trình như sau:

  1. Bài giảng về Phẫu thuật Điều trị tổn thương dây thần kinh VII do GS Patrice Trần Bá Huy trình bày.
  2. Mổ thị phạm, thành phần có GS. Patrice Trần Bá Huy và TS.Đoàn Thị Thanh Hà.

Thành phần tham dự:

  1. Ban giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
  2. Các bác sĩ khoa A7, Khoa B6, Khoa B8, Khoa C6 – Bệnh viện TWQĐ 108
  3. Các bác sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng khu vực phía Bắc (theo danh sách của khoa B9)

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trân trọng thông báo!

Thanh Tùng - Phòng KHQS

Chia sẻ