TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Thông qua Hội đồng Đạo đức Đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu ứng dụng huỳnh quang Indocyanine Green trong phẫu thuật nội soi cắt gan theo giải phẫu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”
  09:15 31/05/2024
Chủ nhiệm đề tài là TS.BS Vũ Văn Quang - Bệnh viện TWQĐ 108. Hội đồng Đạo đức họp ngày 14/5/2024, tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự. Đánh giá đề tài có PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó Giám Đốc Bệnh viện làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Thông qua Hội đồng Đạo đức Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tạo dựng và in 3D mẫu mảnh ghép phục hình khuyết xương sọ, xương hàm dưới ứng dụng trong y học ở Việt Nam” thuộc chương trình KC-4.0/19-25
  08:59 31/05/2024
Chủ nhiệm đề tài là PGS.TS Trần Đức Tăng - Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự. Hội đồng Đạo đức họp ngày 22/1/2024, tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự. Đánh giá đề tài có PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Kết quả Nghiên cứu quan sát an toàn và hiệu quả của phương pháp xạ trị chiếu trong chọn lọc với hạt vi cầu Resin gắn Yttrium 90 trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan không có khả năng phẫu thuật cắt bỏ
  11:10 03/07/2019
Ngày 2/7/2019 tại Bệnh viện TWQĐ 108, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh Bệnh viện TWQĐ 108 đã thông qua kết quả nghiên cứu quan sát, đa trung tâm để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của Phương Pháp Xạ Trị Chiếu Trong Chọn Lọc với Hạt vi cầu Resin gắn Yttrium 90 (SIR-Spheres®) trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) không có khả năng phẫu thuật cắt bỏ - Chủ nhiệm Đề tài: GS.TS. Mai Hồng Bàng.