Thông báo Hội nghị khoa học với chủ đề: Tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh không lây nhiễm bằng chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân


     Căn cứ đề nghị của Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ phối hợp với Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề: "Tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh không lây nhiễm bằng chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân".

     Mục đích của Hội nghị khoa học nhằm cập nhật các báo cáo khoa học mới nhất của các chuyên gia Quốc tế, các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài quân đội về: Chẩn đoán, điều trị bằng chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân các bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư tuyến giáp, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư hạch bạch huyết...

     Thời gian: Từ thứ hai, ngày 22/07/2019 đến thứ sáu, ngày 26/07/2019

     Địa điểm: Hội trường 5 tầng 9 -  Nhà Chỉ huy và Cơ quan.

     Dự kiến chương trình như sau:

- Ngày 22/7/2019:

   + 09.00- 9.30: Đón tiếp đại biểu,

   + 09.30-10.00: Khai mạc.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu của Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108;

- Phát biểu của Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

   + 10.00- 12.00: Báo cáo khoa học và thảo luận tại hội trường.

   + 12.00-13.30: Nghỉ và ăn trưa tại Hội trường

   + 13.30-17.30: Báo cáo khoa học tại hội trường.

   + 18.00: Liên hoan chào mừng Hội nghị

- Ngày 23/7/2019:

   + 09.00-12.00: Báo cáo khoa học và thảo luận tại hội trường.

   + 12.00-13.30: Nghỉ và ăn trưa tại Hội trường.

   + 13.30-17.30: Báo cáo khoa học và thảo luận tại hội trường.

- Ngày 24/7/2019:

   + 09.00-12.00: Báo cáo khoa học và thảo luận tại hội trường.

   + 12.00-13.30: Nghỉ và ăn trưa tại Hội trường.

   + 13.30-17.30: Báo cáo khoa học và thảo luận tại hội trường.

- Ngày 25/7/2019:

   + 09.00-12.00: Báo cáo khoa học và thảo luận tại hội trường.

   + 12.00-13.30: Nghỉ và ăn trưa tại Hội trường.

   + 13.30-17.30: Báo cáo khoa học và thảo luận tại hội trường.

- Ngày 26/7/2019:

   + 09.00-12.00: Đánh giá và thảo luận kết thúc Hội nghị.

   + 12.00-12.30: Bế mạc Hội nghị.

(Các báo cáo khoa học theo chương trình chi tiết)

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trân trọng thông báo!

Ban TTKHQS - Phòng KHQS

Chia sẻ