Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 18/05/2020 đến 24/05/2020


Thứ 2 ngày 18/05/2020

- Vào lúc 15h00 tại phòng họp – Phòng KHQS, tầng 6 – Nhà chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi Họp Hội đồng đề tài cấp Nhà nước.

 

Thứ 3 ngày 19/05/2020

- Vào lúc 15h00 tại phòng Giao ban – Khoa B11 diễn ra buổi Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của TS. Hằng – Khoa B10, thành phần: Thành viên HĐ và CNĐT cùng các đ/c quan tâm.

- Vào lúc 16h30 tại Hội trường 6, tầng 8 – Nhà chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo năm 2020, thành phần: Ban Giám đốc, phòng KHQS và các đơn vị đã đăng ký tổ chức Hội nghị, Hội thảo.

 

Thứ 4 ngày 20/05/2020

- Vào lúc 14h00 tại Khoa A14 diễn ra buổi Sinh hoạt khoa học: Suy giảm Testosteron ở nam giới có hội chứng chuyển hóa, của báo cáo viên ThS. Trịnh Ngọc Anh – Bệnh viện Vinmec, thành phần: các bác sĩ quan tâm.

Chia sẻ