Biểu mẫu dự thầu thuốc, hóa chất năm 2021


Để thực hiện công tác đấu thầu thuốc, hóa chất năm 2021, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu các gói thầu thuốc, hóa chất năm 2021.

Tải biểu mẫu kỹ thuật tại đây!

Tải biểu mẫu tài chính tại đây!

Để được hướng dẫn chi tiết hơn liên hệ số điện thoại liên hệ: 0982268581 (DS. Trường); 02463265659.

Khoa Dược - Bệnh viện TWQĐ 108

Chia sẻ