Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Dược lâm sàng năm 2019


Căn cứ vào kế hoạch số 1036/KH-KHQS đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt về việc tổ chức các Hội nghị khoa học năm 2019 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Dược lâm sàng năm 2019 nhằm cập nhật các chuyên đề, báo cáo khoa học mới nhất của các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài Quân đội về: Dược lâm sàng

Nội dung chương trình Hội nghị như sau: 

Thời gian: Thứ tư, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 9 - Cụm Công trình trung tâm

Nội dung chương trình:

 

Chia sẻ