Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Trần Thị An


Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Trần Thị An về đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân kênh nhĩ thất bán phần trước và sau phẫu thuật”;

Chuyên ngành: Nội tim mạch;

Mã số: 62720141.

Thời gian: 14h00 – Ngày 17/01/2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 – Trần Hư­ng Đạo – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.

Chia sẻ