Giới thiệu Khoa Huyết học Lâm sàng


PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ 

        Thu dung, cấp cứu và điều trị các bệnh máu và cơ quan tạo máu; điều trị hóa chất các bệnh ung thư cho bệnh nhân. Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế và chỉ đạo tuyến.
 

Hoạt động chuyên môn

- Có khả năng thu dung, điều trị 48 bệnh nhân thường và 03 giường bệnh nhân ghép tủy xương.
- Được trang bị đầy đủ cho khu ghép tủy xương 03 giường bệnh, máy tạo OXY, Monitor, Bơm tiêm điện...
- Một số kỹ thuật tiên tiến đang thực hiện: Ghép tủy xương, điều trị miễn dịch, điều trị đích...
- Là cơ sở đào tạo thực hành cho học sinh của Học viện Quân y, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.
- Hiện đang hợp tác với một số trung tâm nghiên cứu điều trị các bệnh máu và ung thư của Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Úc.
 

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Đã tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước theo nghị định thư với Hoa Kỳ đã nghiệm thu, chủ trì 1 đề tài nhánh của đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước. Đang tham gia thực hiện đề tài cấp nhà nước “Ghép tế bào gốc trong điều trị một số bệnh lý ác tính”. Chủ nhiệm nhiều đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu.

- Hợp tác với các viện, trung tâm điều trị ung thư và bệnh lý huyết học ở trong nước và quốc tế (Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Viện Huyết học Truyền máu TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện TƯQĐ 108 – HVQY, một số trung tâm ung thư và Huyết học lâm sàng ở Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Singapore…)

- Xây dựng Khoa thành Viện ung thư Quân đội, là cơ sở điều trị ung thư và các bệnh máu tuyến cuối của toàn quân.

           
Liên hệ: 024. 62784150
Chia sẻ