Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022

  09:30 AM 14/11/2022
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 5580 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 14/11/2022 đến 20/11/2022như sau:

Thứ 3 ngày 15/11/2022

Vào lúc 13h30 tại Hội trường 3, Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học: “Cập nhật kiến thức về truyền máu”

Thành phần: Theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

 

Thứ 4 ngày 16/11/2022

Vào lúc 15h00 tại Hội trường 6, tầng 8 Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua Hội đồng Đạo đức bệnh viện nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài : TS Bùi Tiến Sỹ, TS Trương Hữu Hoàng, BSCK I Nguyễn Hồng Tốt

Thành phần: Hội đồng Đạo đức Bệnh viện, các nhóm nghiên cứu

 

Thứ 6 ngày 18/11/2022

Vào lúc 15h30 tại hội trường 1- Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học: “Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành” do báo cáo viên TS Đỗ Văn Chiến khoa A2-D trình bày

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học bệnh viện, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư toàn bệnh viện và các đồng chí quan tâm.

Chia sẻ