Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 27/09/2021 đến 03/10/2021

  10:57 AM 27/09/2021
Phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 27/09/2021 đến 03/10/2021 như sau:

Thứ 5 ngày 30/09/2021

Vào lúc 16h00 diễn ra buổi thông qua 02 kỹ thuật mới

1. Kỹ thuật: “Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân từ máu ngoại vi điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống” – Khoa Ung thư tổng hợp

2. Kỹ thuật: “Xác định các biến đổi di truyền học và di truyền học ngoại sinh điển hình cho hỗ trợ chẩn đoán và điều trị u thần kinh đệm” – Trung tâm Tư vấn di truyền và sàng lọc ung thư.

Địa điểm: Hội trường 6, tầng 8 nhà Chỉ huy và cơ quan

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, bác sĩ khoa A6-D, Trung tâm Tư vấn di truyền và sàng lọc ung thư, các nhóm kỹ thuật, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa C9, C10, C12

Chia sẻ