Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 23/9/2019 đến 29/9/2019

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 5191 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 23/9/2019 đến 29/9/2019 như sau:

Thứ 2 (23/9/2019):

Vào lúc 14h00 – Tại phòng họp – Phòng Khoa học Quân sự, diễn ra buổi báo cáo chuẩn bị Hội nghị khoa học Dược lâm sàng năm 2019

Chủ trì: Thủ trưởng Sơn

 

Thứ 3 (24/9/2019):

Vào lúc 8h30 tại phòng họp – Phòng Khoa học Quân sự, buổi báo cáo của Bệnh viện TWQĐ 108 cho Hội nghị khoa học Dược lâm sàng năm 2019

Danh sách các báo cáo:

Hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện TWQĐ 108

Báo cáo viên: ThS.DS. Nguyễn Đức Trung - Bệnh viện TWQĐ 108.

2. Triển khai hoạt động của dược sĩ lâm sàng trong quản lý tương tác chống chỉ định đơn kê ngoại trú bảo hiểm y tế tại Bệnh viện TWQĐ 108

Báo cáo viên: ThS.DS. Lê Thị Phương Thảo - Bệnh viện TWQĐ 108.

3. Thiết lập phương pháp phát hiện đảo đoạn EML4-ALK yếu tố tiên lượng đáp ứng điều trị crizotinib cho các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ

Báo cáo viên: TS.BS. Ngô Tất Trung – Trung tâm nghiên cứu Việt Đức,

Bệnh viện TWQĐ 108.

4. Tình hình kháng kháng sinh của các chủng gây bệnh thường gặp tại

Bệnh viện TWQĐ 108 trong 2 năm (2017-2018)

Báo cáo viên: TS.BS. Nguyễn Thị Kim Phương – Bệnh viện TWQĐ 108

5. Thông tin thuốc cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện TWQĐ 108.

Báo cáo viên: ThS.DS. Dương Khánh Linh – Bộ môn Dược lâm sàng –

Trường ĐH Dược Hà Nội

6. Thực trạng sử dụng colistin tại Bệnh viện TWQĐ 108

Báo cáo viên: ThS.DS. Nguyễn Duy Tám - Bệnh viện TWQĐ 108.

7. Điều trị toàn thân ung thư tế bào biểu mô gan: cập nhật các thuốc điều

trị ở bước 1 và bước 2

Báo cáo viên: TS.DS. Nguyễn Trung Hà – Bệnh viện TWQĐ 108.

8. Đánh giá hiệu quả của sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật

sạch và sạch nhiễm tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ tháng 1 đến tháng 6

năm 2019

Báo cáo viên: ThS.BS. Nguyễn Quang Toàn – Bệnh viện TWQĐ 108

Thành phần: Thủ trưởng Bệnh viện, Phòng KHQS, Khoa Dược (C9)

Chủ trì: Thủ trưởng Sơn

 

Thứ 4 (25/9/2019):

Vào lúc 08h00 tại Hội trường 1 - Tầng 9 Cụm CTTT -  Bệnh viện TWQĐ 108, diễn ra buổi Hội nghị khoa học Dược lâm sàng năm 2019

Mang mặc: Thường phục

Chương trình Hội nghị:  

http://benhvien108.vn/thong-bao-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-duoc-lam-sang-nam-2019.htm

 

Chia sẻ