Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 17/05/2021 đến 23/05/2021

  05:08 PM 14/05/2021
Phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 17/05/2021 đến 23/05/2021 như sau:

Thứ 3 ngày 18/052021

-Vào lúc 15h00 diễn ra buổi thông qua kỹ thuật mới: “Xét nghiệm SAR-CoV-2 Ag test nhanh” và “Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên virut SAR-CoV-2 Lumipulse” Khoa Vi sinh vật

Địa điểm: Hội trường 6, tầng 8 nhà Chỉ huy và cơ quan

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Vi sinh vật, phòng Kế hoạch Tổng hợp, C9, C10, C12

 

Chia sẻ