Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 11/11/2019 đến 17/11/2019


Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 6218 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 như sau:

Thứ 6 ngày (15/11/2019)

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học:

Thông tin dược lâm sàng – Báo cáo viên: Khoa Dược C9

Cập nhật các phương pháp dự phòng và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại - Báo cáo viên: TS. Đỗ Thiện Dân

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, điều dưỡng trưởng, hành chính trưởng, tất cả điều dưỡng viên, các khoa lâm sàng (trừ kíp trực) và các đồng chí quan tâm

Địa điểm: HT1

Chia sẻ