Y HỌC THƯỜNG THỨC

Kỹ thuật châm cứu
15:46 22/05/2020
Châm cứu là một phương pháp chữa bệnh độc đáo trong YHCT, là tên gọi chung của hai phương pháp Châm và Cứu, nhưng ngày nay thường được dùng để chỉ phương pháp châm (dùng kim tác động vào huyệt vị trên...