Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Phạm Văn Chính
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  chinh1808@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2008-2015: BSĐK - Học viện Quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2015- Đến nay:  Bác sỹ điều trị, Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Có 3 bài báo khoa học đăng tại Tạp chí Y dược học lâm sàng 108 tháng 12/2017

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG