Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ
Lưu Quang Minh
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2007 - 2017: HVQY

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2017 Đến  nay BSĐT- BVTWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- NC một số chỉ số biến thiên huyết áp bằng phương pháp đo huyết áp lưu động 24h ở bệnh nhân THA nguyên phát.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG