Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Đỗ Văn Chiến
Chức vụ:  Phó chủ nhiệm
Email:  vmechiendo@yahoo.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học 2000-2006

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 2006 đến 2018

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Siêu âm tim

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Siêu âm tim đánh dấu mô

KHEN THƯỞNG