Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Đặng Việt Đức
Chức vụ:  PT Chủ nhiệm khoa
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2004: Bác sĩ Đa khoa - Học viện Quân y

- 2007:Thạc sĩ - Học viện Quân y

- 2018: Tiến sỹ- Viện Nghiên cứu lâm sàng 108

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2004 - 2008:Bác sỹ nội trú - Học viện Quân y

- 2008 - 2018:Bác sỹ điều trị - Khoa A2-A,Viện tim mạch - BVTƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Giá trị chẩn đoán bệnh động mạch vành không triệu chứng của siêu âm gắng sức bằng Dobutamin ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2

- Nhận xét về một trường hợp cấy máy tái đồng bộ tim ở bệnh nhân suy tim có điện tim dạng WPW

- Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và hiệu quả của cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn tại Viện Tim mạch - BVTWQĐ 108

- Thăm dò điện sinh lý và điều trị loạn nhịp bằng năng lượng sóng có tần số Radio tại Bệnh viện TƯQĐ 108

- Nghiên cứu mối liên quan giữa bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh gốc với tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2

- Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim mới xuất hiện ở bệnh nhân cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn ở vị trí vách đường ra thất phải và mỏm thất phải

- Nghiên cứu chỉ định và hiệu quả điều trị của thuốc kháng đông đường uống không do bệnh van tim

- Nghiên cứu đặc điểm các thông số của điện cực thất trong cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn

- Nghiên cứu kết quả điều trị của Rivaroxaban trong dự phòng đột quỵ và thuyên tắc mạch hệ thống ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim

- Nghiên cứu huyết áp lưu động 24 giờ ở bệnh nhân tiền tăng huyết áp tại Bệnh viện Quân y 17

- Nghiên cứu đặc điểm cấy điện cực thất trong tạo nhịp tim tại mỏm và vùng vách đường ra thất phải

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Nghiên cứu hiệu quả của tạo nhịp tim ở vị trí vách đường ra thất phải

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cấy điện cực tại đường ra thất phải trong tạo nhịp tim vĩnh viễn

- Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý và điều trị dự phòng huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim sử dụng thuốc chống đông đường uống

KHEN THƯỞNG