Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ
Lưu Viết Tiến
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  luuviettiendh41b@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 03/2007 - 03/2014: Học bác sỹ đa khoa tại Học viện quân y

- 03/2014--3/2017: Bác sỹ nội trú chuyên ngành nhãn khoa tại Học viện quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 03/2017 - Đến nay: Bác sĩ ĐT -  Khoa Mắt - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Đánh giá hiệu quả của kính tiếp xúc cứng tạo hình giác mạc trong điều trị cận thị (2016)

- Hồi cứu phẫu thuật nạo vét hốc mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương giai đoạn

(2010-2015) (2017)

- Đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân phẫu thuật nạo vét hốc mắt) (2018)

- Nghiên cứu hội chứng Posner-Schlossman ở Việt Nam (2021)

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG

- Chiến sỹ thi đua cơ sở (năm 2018)