Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ
Hoàng Quang Vinh
Chức vụ:  Phó chủ nhiệm
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1999-2005: Học bác sĩ đa khoa - Đại học Y Hà Nội

- 2006-2007: Học chuyên khoa định hướng Mắt - Đại học Y Hà Nội

- 2009-2011: Học Cao học chuyên ngành Mắt - Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 2006 đến nay: Khoa Mắt, Bệnh viên TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước xé bao trước đến kết quả sau phẫu thuật Phaco, đặt thể thủy tinh nhân tạo.

- Nghiên cứu tổn thương xuất huyết võng mạc vùng hoàng điểm.

- Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của xuất huyết võng mạc vùng hoàng điểm.

- Đánh giá hiệu quả tiêm Ranibizumab nội nhãn điều trị thoái hóa hoàng điểm tuổi già thể ướt.

- Nhận xét kết quả bước đầu ghép giác mạc xuyên tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG

- Chiến sỹ thi đua cơ sở (năm 2009, 2019)

- Bằng khen của Bộ Quốc phòng (năm 2019)