Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKI
Phạm Minh Thảo
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2000- 2006: Học bác sĩ đa khoa - Đại học Y tổng hợp La Habana, CuBa

- 2008-2009: Học chuyên khoa định hướng Mắt - Đại học Y Hà Nội

- 2014-2016: Học chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành mắt - Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2008 đến nay: Bác sĩ điều trị - Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Sự thay đổi độ sâu tiền phòng và góc tiền phòng sau phẫu thuật thay thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG