Mẫu báo cáo định kỳ, tiến độ, kinh phí, sản phẩm các Đề tài NĐT theo thông tư 04/2015/TT-BKHCN

  03:32 PM 28/11/2022

Mẫu báo cáo định kỳ: Mẫu A-1-BCĐK

Mẫu báo cáo tiến độ: Mẫu A-2-BCTĐ

Mẫu báo cáo sử dụng kinh phí: Mẫu A-3-BCSDKP

Mẫu báo cáo sản phẩm hoàn thành: Mẫu A-4-BCSPHT

Mẫu báo cáo sản phẩm ứng dụng: Mẫu A-5-BCSPUD

Chia sẻ