Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” và phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch số 1703/KH- CT, ngày 16/4/2019 của Bệnh viện, về Tổ chức sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Bệnh viện TWQĐ 108 giai đoạn 2019 – 2025.

Trên cơ sở quán triệt 4 nội dung cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Bệnh viện đã xác định 5 tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, nhân viên Bệnh viện gồm: Phẩm chất tốt, đạo đức nghề nghiệp trong sáng - chuyên môn giỏi - tận tình chu đáo, tác phong chuyên nghiệp, chính quy - kỷ luật nghiêm - đoàn kết tốt, nhằm tạo sự đổi mới toàn diện từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy chăm sóc, phục vụ người bệnh, giao tiếp ứng xử có văn hóa mang đến sự hài lòng cho người bệnh, nâng cao vị thế uy tín của Bệnh viện.

Trung tướng, GS. TS Mai Hồng Bàng Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu.

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động đã có những kết quả rất tích cực:

- Công tác giáo dục, tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sỹ quân y cách mạng. Xây dựng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Cuộc vận động đã có nhiều hiệu quả và tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, quan tâm lãnh đạo nâng cao toàn diện chất lượng công tác chuyên môn, chăm sóc toàn diện người bệnh; làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quốc tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Bệnh viện đã thực hiện tốt Chương trình quân dân y kết hợp, không ngừng mở rộng liên kết tuyến và chuyển giao kỹ thuật. Thực hiện tốt công tác dân vận khám bệnh tình nghĩa và các cuộc vận động "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng".

Từ những kết quả đã đạt được Bệnh viện đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, tập trung có trọng tâm, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,

- Tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc toàn diện người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, xây dựng nề nếp chính quy, tính chuyên nghiệp trong các mặt công tác và trong từng đơn vị, xây dựng Bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, bệnh viện văn hóa, xứng đáng Bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.

- Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Cuộc vận động với phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác. Tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng PGS.TS Phạm Nguyên Sơn Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu trong hội nghị.

Thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện, Thiếu tướng PGS.TS Phạm Nguyên Sơn Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện cũng đã phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Bệnh viện với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

  • Một là, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội, các nội quy, quy định của Bệnh viện.
  • Hai là, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
  • Ba là, xây dựng bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa.

Hàng năm Bệnh viện sơ kết đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị và biểu dương những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến.

Cũng trong hội nghị, Ban Giám đốc đã trao tặng bằng khen cho 6 tập thể và 29 cá nhân; tặng giấy khen cho 6 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019).

Ban Giám đốc đã trao tặng bằng khen tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Thực hiện: Tin bài Mai Chi - ảnh Đức Thuấn.

Chia sẻ