Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Lê Mạnh Hà
Chức vụ:  Phó Chủ nhiệm Khoa
Email:  lemanhha@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1992 - 1999: Đào tạo BS quân y dài hạn tại Học Viện Quân Y  

- 2003 - 2005: Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Nội chung

- Tham gia các chương trình đào tạo Y học hạt nhân, Tim mạch hạt nhân hợp tác với IAEA tại Italia, Áo, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Philiipine

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Công tác tại Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện TƯQĐ 108  

- 2006 - 8/2020. Phó chủ nhiệm khoa - Khoa Y học hạt nhân 2010.

- 8/2020 - nay: PT. Phó chủ nhiệm Khoa Xạ trị Xạ phẫu

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG