Đội ngũ chuyên gia


Thạc sỹ - Bác sĩ
Nguyễn Thị Hà
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  Ngocrystal77@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐẠO TẠO

- 2007-2014: BSĐK - Học viện Quân Y

- 9/2015-4/2016: Chuyên khoa định hướng Ung thư- Đại học y Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2014-2015: Bác sỹ luân khoa - Bệnh viện TWQĐ 108

- 2015- Đến nay: Bác sỹ điều trị- Khoa Xạ trị- Xạ Phẫu - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG

- Chiến sĩ tiên tiến