Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKI
Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  drtuan108@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2002-2009: Bác sỹ đa khoa - Học Viện Quân Y- Tốt nghiệp loại khá.

- 2015-2017: Bác sỹ chuyên khoa 1 - Chuyên ngành Ung thư - BV ĐHY Hà Nội - Tốt nghiệp loại giỏi.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2010-2013:  Khoa Y học hạt nhân

- 2013 đến nay: BSĐT - Khoa xạ trị - xạ phẫu

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG