Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ
Lê Anh Tuấn
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

KHEN THƯỞNG