Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKII
Nguyễn Minh Tuấn
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1982-1988: Khóa Dài hạn 17 tốt nghiệp BS Đa khoa HVQY; 

- 1996-1998: Cao Học 5 Truyền nhiễm HVQY; 

- 2000-2002: Chuyên khoa Da liễu định hướng ĐH Y Hà nội; 

- 2008-2010: Chuyên khoa II Nội Chung Viện NCYD LS 108.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1988-1993: làm Chỉ huy Quân Y tuyến đơn vị (3 đơn vị Quân chủng Phòng không); 

- 1994-1996: BS Điều trị khoa nội II: Da liễu- Truyền nhiễm-- BV Phòng không; 

- 1996-1998 HVQY cao học 5; 

- 1998-2004: Trưởng Phòng Nghiên cứu điều trị -Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga thuộc BQP. 

- 2004-2010: Trợ lý nội khoa BV TW QĐ108;

- Từ 2010 - đến nay: BS điều trị khoa Da liều - Dị ứng BV 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Tham gia: 

- Đề tài Quốc tế M4.1 hợp tác Việt nam - Liên bang Nga: "Nghiên cứu sự ảnh hưởng chất độc Da cam lên con người Việt nam" đã nghiệm thu; 

- Đề tài cấp nhà nước chương trình 33 về chất độc Dioxin do TS Nguyễn Văn Tường ĐH Y HN làm CN đề tài, đã tham gia làm đề tài nhánh: Báo cáo tại ĐHY HN đạt loại B.

- Đề tài cấp BQP: "Nghiên cứu tình hình tử vong trong 10 năm tại BV TW QĐ108" do TS Trần Duy Anh làm CN đề tài đã nghiệm thu; 

- Đề tài cấp BQP do TS Trần Duy Anh làm CN đề tài, bản thân làm Thư ký đề tài: " Nghiên cứu tình hình cấp cứu điều trị BN bị Tai nạn giao thông tại BV 108 trong 2 năm 2006-2008", đã báo cáo tại Cục QY Đạt loại B.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Từ 1999-2003: Làm Chủ nhiệm 3 đề tài cấp cơ sở (có phối hợp điều trị với BS tại BV DL TW, các xét nghiệm làm tại BV DLTW- GS TSKH Nguyễn Cảnh Cầu làm cố vấn đề tài): "Nghiên cứu cơ cấu và điều trị Bệnh da liễu cho các BN cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam tại quận cầu giấy Hà nội". Đề tài báo cáo tạiTT Nhiệt đới Việt nga đạt kết quả tốt. 

- Làm 1 đề tài nghiên cứu về "Bệnh Thương hàn kháng thuốc" đã báo cáo tại tiểu Ban truyền nhiễm BV TW QĐ 108 năm 1997.

- Đề tài thạc sĩ: "Nghiên cứu rối loạn bệnh lý Gan và Thận trong Bệnh thương hàn" Điểm bảo vệ luận văn 9,5.

- Đề tài CKII nội chung: "Nghiên cứu tình hình tử vong và nguyên nhân tử vong trong bệnh ung thư tại BV 108 trong 5 năm". Điểm bảo vệ luận văn 9,5.

KHEN THƯỞNG

- Bằng khen 2009 BV 108 về công tác tốt, 3 giấy khen (1 do F325 QĐ2tt, 2 tại TTNĐ Việt Nga), 3 chiến sĩ tiên tiến tại BV 108.