Hội đồng khoa học thông qua các đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện trong các chương trình cấp Quốc gia năm 2024

  04:14 PM 18/08/2023
Dựa trên thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Côngnghệ (KH&CN) thực hiện trong các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức xét duyệt danh mục các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các chương trình KH&CN nhằm xét chọn các đề tài ưu tú thực hiện trong các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia năm 2024.

Tổng số gồm có 17 đề tài tham gia xét duyệt tập trung vào lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ như: Công nghệ gen& protein, kỹ thuật sinh học phân tử, ứng dụng nuôi cấy tế bào gốc, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng dược chất phòng xạ  mới…  Các đề tài đặt ra các mục tiêu nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y tế, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, đạt trình độ các nước tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh. Các nghiên cứu đều đạt tiêu chí có tính cấp thiết, có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước, có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại buổi họp, đại diện các nhóm đề xuất đề tài thực hiện báo cáo và đưa ra mục tiêu nghiên cứu, dự kiến sản phẩm nghiên cứu đạt được.

Để đảm bảo chất lượng các đề xuất lựa chọn thực hiện trong các chương trình nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2024, Hội đồng tập trung vào các nội dung, yêu cầu của các sản phẩm khoa học đặt ra cần đảm bảo tạo ra các giải pháp, quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật ở mức tiên tiến; một số lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe đạt trình độ các nước tiên tiến trên thế giới. Hội đồng cũng thảo luận tính khả thi của các đề tài dựa trên năng lực của nhóm nghiên cứu và yêu cầu các sản phẩm khoa học dự kiến có triển vọng lớn tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng ở Việt Nam.

Kết luận: Hội đồng đã chọn lựa một số đề xuất đảm bảo tiêu chí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình cấp Quốc gia. Các đề xuất còn lại Hội đồng cũng đề nghị ứng viên đề xuất vào các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ hoặc phù hợp.

 

                                                                                      Phòng KHQS

Chia sẻ