Giới thiệu Khoa Vi sinh vật

  02:45 PM 12/07/2018

TS.BS Bùi Tiến Sỹ

 Chủ nhiệm Khoa 

 

Chức năng và nhiệm vụ:
- Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn, vi rút, nấm gây bệnh cho các khoa lâm sàng trong Bệnh viện.
- Nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo thuộc chuyên ngành Vi sinh vật.
- Theo dõi mức độ kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh, tư vấn sử dụng kháng sinh và tham gia hội đồng thuốc của Bệnh viện.
- Tham gia phòng chống nhiễm khuẩn Bệnh viện.

Hoạt động chuyên môn:

- Với nhiều thiết bị mới như hệ thống định danh và làm kháng sinh đồ (KSĐ) tự động VITEK2, máy cấy máu Bactec 9120, tủ an toàn sinh học cấp độ II, tủ ấm CO2, dập kháng sinh bán tự động , KIT định danh vi khuẩn API…đã thực hiện nuôi cấy, phân lập làm kháng sinh đồ vi khuẩn ái khí.
- Hàng năm thực hiện hơn 90.000 xét nghiệm, trong đó hơn 5000 kháng sinh đồ với 14 – 18 loại kháng sinh cho vi khuẩn. Đạt tiêu chuẩn trong chương trình kiểm tra chất lượng xét nghiệm Vi sinh khối các nước đang phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới.
- Xác định số lượng và định số lượng vi khuẩn không khí, nước, thực phẩm, tay cán bộ nhân viên, dụng cụ toàn bệnh viện sử dụng. Kiểm tra vô trùng dụng cụ mổ
- Đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công. Tham gia huấn luyện cho các bác sĩ, KTV chuyên ngành vi sinh vật về khoa học tập.
- Tham gia công tác tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho một số bệnh viện trong toàn quân.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển:

- Đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học (Chủ trì 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp bộ và 11 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu).

- Hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công. Tham gia huấn luyện đào tạo cho các bác sỹ, kỹ thuật viên chuyên ngành vi sinh vật về khoa học tập.

- Tham gia công tác tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho một số bệnh viện trong toàn quân.

- Phát triển kỹ thuật chẩn đoán nhanh, chính xác các căn nguyên vi sinh vật gây bệnh, sử dụng phát huy tối đa hiệu suất các hệ thống máy đã được trang bị.

Liên hệ: 069- 572.462 & 069- 572.463

Chia sẻ