Giới thiệu khoa Hồi sức Thần kinh (A7-D)

  03:44 PM 19/07/2021

TS.BS Lê Đình Toàn

 Chủ nhiệm  khoa

Chức năng, nhiệm vụ:

Hồi sức cấp cứu cho các bệnh nhân có bệnh lý Thần kinh nặng bao gồm: Chấn thương sọ não nặng, Đột quỵ não nặng, Bệnh lý rối loạn thần kinh nặng phải theo dõi và chăm sóc đặc biệt.Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa .Ứng dụng các thành tựu kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý thần kinh

Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về hồi sức Thần kinh ,tham gia đào tạo và đào tạo liên tục chuyên ngành hồi sức Thần kinh.

Phạm vi cứu chữa

- Hồi sức Chấn thương sọ não nặng điểm Glasgow ≤ 10 bao gồm

+Hồi sức bệnh nhân thương sọ não chưa có chỉ định phẫu thuật

+Hồi sức bệnh nhân thương sọ não sau phẫu thuật

- Hồi sức Đột quỵ não nặng bao gồm

+ Đột quỵ não xuất huyết não có điểm Glasgow < 10, xét chỉ định theo dõi ICP và phẫu thuật. Hồi sức trước và sau phẫu thuật

+ Đột quỵ nhồi máu não diện rộng, nhồi máu não cấp sau tái thông mạch não nhánh lớn xét chỉ định theo dõi ICP và phẫu thuật mở sọ giải ép. Hồi sức trước và sau phẫu thuật.

+ Hồi sức xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ túi phình mạch não trước và sau can thiệp mạch

- Hồi sức sau phẫu thuật U não (chỉ định từng bệnh cụ thể)

- Bệnh lý Thần kinh nặng thở máy: Nhược cơ, Guilain Barre, Trạng thái động kinh, các rối loạn chuyển hóa nặng khác…

Các kỹ thuật chuyên khoa:

Đặt nội khí quản, Thở máy, cài đặt, theo dõi và điều chỉnh bệnh nhân thở máy, Đặt Tĩnh mạch trung tâm và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm,

Đặt máy theo dõi áp lực nội sọ ICP (nhu mô và não thất) (bedside) ,Theo dõi co thắt mạch não bằng TCD, Phẫu thuật mở khí quản. (bedside)

Thu dung cứu chữa: 20 bệnh nhân hồi sức thần kinh có thể mở rộng đảm nhiệm được 25 đến 30 bệnh nhân khi cần thiết

Tổ chức biên chế:

Bác sỹ dự kiến 6 đến 7 Bác sỹ thuộc các chuyên ngành thần kinh đột quỵ, ngoại thần kinh được đào tạo thêm về hồi sức thần kinh

Điều dưỡng: dự kiến 15 điều dưỡng được đào tạo cơ bản về chăm sóc và hồi sức chung.

Hướng phát triển chung:

Tổ chức biên chế và đi vào hoạt động với nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo tốt công tác thu dung cấp cứu chỉ định điều trị bệnh nhân đạt kết quả tốt.

Có sự kết nối thuận lợi hài hòa về phạm vi cứu chữa giữa các khoa trong Viện Thần kinh và khoa hồi sức ngoại và ghép tạng.

Đi vào hoạt động ổn định về biên chế tổ chức chuyên môn, chính trị tư tưởng và mọi mặt công tác.

Định hướng kỹ thuật tương lai:

- Ứng dụng hạ thân nhiệt chỉ huy trong hồi sức chấn thương sọ não nặng, đột quỵ nhồi máu não diện rộng.

- Triển khai lọc máu điều trị rối loạn chuyển hóa cho các bệnh lý Thần kinh.

Định hướng phát triển nhiệm vụ:

Đánh giá chết não và hồi sức chết não do chấn thương sọ não nặng và đột quỵ não nặng.

Định hướng nghiên cứu khoa học:

Bệnh lý chấn thương sọ não nặng, đột quỵ não nặng, chẩn đoán, theo dõi chỉ định điều trị và đánh giá phác đồ và kỹ thuật điều trị. 

Định hướng giảng dạy và đào tạo:

Tham gia cùng với bộ môn thần kinh trong việc đào tạo học viên sau đại học. Dự kiến đào tạo liên tục với nội dung hồi sức chấn thương sọ não nặng và hồi sức đột quỵ não nặng.

Định hướng hợp tác chuyên môn kỹ thuật:

Trong nước kết nối với các trung tâm NICU như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM, Bệnh viện Việt Đức. Từng bước mở rộng hợp tác Quốc tế trong tương lai.

Định hướng hoạt động điều dưỡng:

Hướng tới chăm sóc toàn diện, hướng tới việc phân công Kíp làm việc theo ca khi có đủ năng lực và nhân lực.

Chia sẻ