Giới thiệu khoa Dị ứng (A8-B)

  02:26 PM 05/08/2021

TS. BS Nguyễn Lan Anh

PT Chủ nhiệm khoa 

 Chức năng

Là khoa tuyến cuối của Quân đội về chuyên ngành Dị ứng, có nhiệm vụ khám bệnh, thu dung điều trị nội trú cho các đối tượng bệnh nhân; khám và điều trị theo yêu cầu, phát triển công nghệ y học ứng dụng trong điều trị các bệnh lý dị ứng theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Nhiệm vụ

 - Khám bệnh, tư vấn, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị các bệnh lý dị ứng.

- Tham gia đào tạo sau đại học, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục chuyên ngành dị ứng cho Quân đội và ngành y tế.

- Tiến hành nghiên cứu khoa học về lĩnh vực dị ứng; ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu, điều trị.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành dị ứng toàn quân.

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập, đạt trình độ khu vực và quốc tế về chuyên ngành.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành trong nước.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của nhà nước và Quân đội; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thống kê báo cáo theo quy đinh. Chấp hành tốt các chế độ chuyên môn, công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, khoa vững mạnh toàn diện, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

Chia sẻ