Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở và trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 888-CT/ĐU ngày 20/8/2019, Hướng dẫn số 6408 và Kế hoạch số 924 của Đảng ủy Bệnh viện về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đến nay, 91 tổ chức Đảng cơ sở, trong đó có 09 đảng bộ, 48 chi bộ cơ sở và 34 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Bệnh viện hoàn thành nội dung đại hội.

Cấp ủy Đảng bộ, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảm bảo chặt chẽ chu đáo mọi mặt, đúng nguyên tắc, nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, Bí thư, Phó Bí thư, đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV. Các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Bệnh viện đã bám sát các tổ chức cơ sở đảng được phân công phụ trách, chỉ đạo chặt chẽ trước và trong đại hội.

Tại Đại hội, các đảng viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình, tích cực đóng góp vào các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Bệnh viện và Văn kiện đại hội cấp mình, nhiều ý kiến tham luận có chất lượng tốt, thể hiện được trí tuệ, tâm huyết của đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ đã hoàn thành tốt các nội dung đại hội, đảm bảo đúng kế hoạch thời gian trong điều kiện toàn Bệnh viện tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID – 19.

Tuy nhiên, quá trình tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và trực thuộc cho thấy, còn có đảng bộ, chi bộ văn kiện báo cáo chính trị tại Đại hội còn dàn trải, công tác tổ chức điều hành đại hội đảng bộ, chi bộ chưa được tập luyện kỹ nên còn lúng túng.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, các Đảng bộ, Chi bộ đều xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị, góp phần xây dựng Bệnh viện lên tầm cao mới.

Trong thời gian tới toàn Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXXIV (dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020) hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại Đại hội cấp cơ sở trong toàn Bệnh viện

Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Viện điều trị các bệnh tiêu hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đại hội Chi bộ phòng Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Chấn thương Chỉnh hình nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

An Ngọc

Chia sẻ