Chi bộ Khoa Bệnh lây đường máu tổ chức Đại hội trước, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 7/3/2020, Chi bộ Khoa Bệnh lây đường máu- Đảng bộ Cơ sở Viện Lâm sàng Các Bệnh (LSCB) Truyền nhiễm vinh dự là đơn vị được chọn tổ chức trước Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020- 2022 để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở toàn Bệnh viện tổ chức đại hội.

Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, xã hội diễn biến phức tạp, năm 2019 Bệnh viện TWQĐ 108 đã đạt được nhiều thành tích lớn trong các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật, đào tạo nghiên cứu, hợp tác quốc tế và xây dựng đơn vị vững mạnh. Vào những ngày cuối năm Bệnh viện vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, đây là sự khẳng định về kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bệnh viện trong năm 2019. Và ngay trong những tháng đầu năm mới, giữa tình hình bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, xã hội nhưng Bệnh viện vẫn luôn quyết tâm thực hiện nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Bệnh viện trong năm 2020.

Đại hội chi bộ khoa Bệnh lây đường máu – Bệnh viện TWQĐ 108.

Thành lập năm 2014 trên cơ sở tách ra từ Chi bộ Bộ môn Khoa Truyền nhiễm, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Đảng ủy Viện LSCB Truyền nhiễm và các cơ quan chức năng, chi bộ khoa Bệnh lây đường máu đã lãnh đạo Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018-2020 tạo những khởi đầu thuận lợi cho những năm tiếp theo. Được chỉ định là đơn vị tổ chức trước Đại hội chi bộ để làm mẫu, rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở trong toàn Bệnh viện, đây là một sự kiện chính trị quan trọng đối với chi bộ và tập thể khoa Bệnh lây đường máu.

Đại hội chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020, với các ưu điểm sau:

- Quán triệt tốt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Chi ủy.

- Chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt, đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chuyên môn được được cấp trên giao trong nhiệm kỳ.

- Chi bộ thường xuyên thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất giữa cấp ủy và chỉ huy đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phê bình, nhắc nhở kịp thời các đảng viên vi phạm kỷ luật, động viên khen thưởng những đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội chi bộ khoa Bệnh lây đường máu – Bệnh viện TWQĐ 108.

Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm còn tồn đọng trong nhiệm kỳ 2018- 2020, chi bộ đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2022

Xây dựng Chi bộ khoa Bệnh lây đường máu trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chuyên môn. Tập trung lãnh đạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, y đức cho toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ và đơn vị. Xây dựng Khoa thành một địa chỉ tin cậy của bệnh nhân, đảm bảo chất lượng chuyên môn cao trong chẩn đoán và điều trị, có tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Mục tiêu phát triển chung của Khoa hướng tới phương châm “chuyên nghiệp và thân thiện”.

Trung tướng, GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Trung tướng, GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nhận xét: “Chi bộ khoa Bệnh lây đường máu là chi bộ đầu tiên được Đảng ủy Bệnh viện chỉ định đại hội trước để rút kinh nghiệm cho các chi bộ tổ chức đại hội tiếp theo. Ngày hôm nay, khoa Bệnh lây đường máu đã thực hiện đại hội chi bộ một cách nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy chế. Hai nội dung chính của đại hội là xây dựng nghị quyết và bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới được hoàn thành tốt, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Các đại biểu chi bộ đóng góp những ý kiến chu đáo, ngắn gọn và có nhiều ý kiến rất hay. Thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện tôi xin ghi nhận và đánh giá cao về Đảng ủy cơ sở Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm đặc biệt là chi bộ khoa Bệnh lây đường máu”.

Đại hội chi bộ khoa Bệnh lây đường máu là dịp để cấp ủy và Chi bộ khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của chi bộ và của khoa trong nhiệm kỳ 2018-2020, cũng như từ khi chi bộ-khoa được thành lập đến nay. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, là dịp để khoa thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những thành tích, ưu điểm đã đạt được, những khuyết điểm còn tồn tại, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức, những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những ưu điểm-khuyết điểm, rút những bài học kinh nghiệm quí báu, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và trong giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh trong Đại hội chi bộ:

 

 

Các đồng chí biểu quyết nhất trí trong Đại hội

Các đồng chí bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới

Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới 2020 – 2022 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội

Chi bộ khoa Bệnh lây đường máu – Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108.

Thực hiện: Mai Chi – Bùi Thuấn Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108

Chia sẻ