Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức khai mạc hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2019


Chiều 8-5, Bệnh viện TWQĐ 108 đã khai mạc Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2019 với sự tham gia hơn 250 Đảng ủy viên Đảng ủy Bệnh viện; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ; Ủy ban kiểm tra các cấp; Chủ nhiệm khoa và Phó Chủ nhiệm khoa. Tới tham dự hội nghị bồi dưỡng có đồng chí Đại tá GS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Đại tá TS Bùi Tuấn Khoa - Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện; đồng chí Thượng tá TS Đỗ Văn Dạo – Cán bộ phòng xây dựng Tổ chức Đảng, Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn về công tác xây dựng Đảng

Đại tá TS Bùi Tuấn Khoa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện phát biểu khai mạc Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2019

Phát biểu khai mạc Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, Đại tá Bùi Tuấn Khoa khẳng định: Công tác bồi dưỡng, hướng dẫn các nội dung về công tác Đảng, công tác Chính trị là một trong những nội dung quan trọng luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo cơ quan Chính trị tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đầy đủ với nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ từng bước được củng cố và nâng cao.

Thượng tá TS Đỗ Văn Dạo, Cán bộ phòng xây dựng Tổ chức Đảng, Cục Tổ chức TCCT tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy, nhất là các đồng chí mới được bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp, nội dung của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gồm có công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên; công tác tuyên huấn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 3 buổi chiều.

Thông qua tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tạo cơ sở cho các đồng chí cấp ủy, chi bộ xác định rõ trách nhiệm, phát huy dân chủ trong triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị từ đó tạo chuyển biến tích cực, vững chắc, góp phần năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Bệnh viện xây dựng Bệnh viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện: Đức Khánh – Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108

 

Chia sẻ