Đội ngũ chuyên gia


Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Trịnh Tuấn Dũng
Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ 8/1983-7/1989: Học viên Hệ Đại học - Học viện Quân y

- Từ 10/1989-3/1991: Học BS CK sơ bộ Giải phẫu bệnh - Đại học Y Hà Nội

- Từ 3/1991-3/1993: Học BS CKI Giải phẫu bệnh - Đại học Y Hà Nội

- Từ 8/1995-8/2000: Nghiên cứu sinh Giải phẫu bệnh - Đại học Y Hà Nội

- Tham gia một số khoá đào tạo ngắn hạn tại Mỹ, Hungary, Nhật, Singapore...

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 8/1980-7/1983: Chiến sĩ d4 - Lữ đoàn 215 - BTL Tăng Thiết giáp

- Từ 8/1983-7/1989: Học viên Hệ Đại học - Học viện Quân y

- Từ 8/1989-10/2000: Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh - BV TƯQĐ 108

- Từ 10/2000-6/2007: Phó chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh - BV TƯQĐ 108

- Từ 6/2007 - Đến nay (8/2018): Chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh - BV TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Chủ trì 01 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước và 2 đề tài cấp cơ sở (đã nghiệm thu).

- Tham gia 4 đề tài cấp Nhà nước, 7 đề tài cấp Bộ Quốc phòng & Bộ Y tế (đã nghiệm thu) .

- Có 162 bài báo khoa học đã công bố, trong đó có 6 bài công bố ở nước ngoài.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Chủ trì 01 đề tài cấp BQP. 

- 02 đề tài cấp cơ sở .

- Tham gia 4 đề tài cấp Nhà nước.

- 07 đề tài cấp Bộ Quốc phòng & Bộ Y tế

KHEN THƯỞNG

- Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN (01/2017)

- 4 Bằng khen của Bộ Quốc phòng

- 5 CSTĐ cơ sở

- 2 Bằng khen của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

- Nhiều Giấy khen