Đội ngũ chuyên gia


Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Lê Hữu Song
Chức vụ:  Giảng viên Cơ hữu
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1994: Tốt nghiệp Đại học ngành bác sỹ Đa khoa tại Học viện Quân Y

- Năm 2004: Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Sinh học phân tử tại Đại học Eberhard Karls, Tuebingen, Cộng hòa Liên bang Đức

- Năm 2006: Tốt nghiệp thực tập sinh khoa học tại lớp tập huấn về HIV/AIDS tại Mỹ và Thái Lan

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1988 - 1994: Học Đại học ngành Y khoa tại Học viện Quân Y

- 2001 - 2004: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Sinh học phân tử tại Viện Y học Nhiệt đới – Đại học Eberhard Karls, Tuebingen, Cộng hòa Liên Bang Đức

- 2004 - 2007: Bác sỹ tại khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- 2007 - 2013: Chủ nhiệm khoa Sinh học phân tử - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- 2013 -  2014: Viện trưởng viện truyền nhiễm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- 10/2014 – nay: Phó Giám đốc Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Năm 2015: Đồng tác giả công bố đề tài “Hepatitis E Virus Superinfection and Clinical Progression in Hepatitis B Patients” trên tạp chí Y khoa Lancet EbioMedicine

- Năm 2016: Đồng tác giả công bố đề tài “Soluble MICB protein levels and platelet counts during hepatitis B virus infection and response to hepatocellular carcinoma treatment”; “Enrichment of bacterial DNA for the diagnosis of blood stream infections ”  và “Association of vitamin D deficiency with hepatitis B virus – related liver diseases” trên tạp chí BMC infection

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- 2011-2012: Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán một số mầm bệnh gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp” thuộc chương trình KC-10/11-15

- 2014-2015: Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp và phát hiện gen kháng kháng sinh” thuộc chương trình KC.10.43/11-15

KHEN THƯỞNG

- Năm 2017: Tác giả Cụm công trình nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ