Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Nguyễn Việt Hưng
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  viethung.nguyen92@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2010-2016: Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 07/2018 - Đến nay: Bác sĩ điều trị - Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần trong điều trị ung thư thanh quản

- Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi các khối u, nang lành tính vùng hạ họng thanh quản bằng Coblator II

KHEN THƯỞNG