Hỗ trợ sinh sản: Thành tựu và thách thức

Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng có không ít hệ lụy đối với sức khỏe con người. Trong đó vấn đề sinh sản đang là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình trên thế giới.

     Vừa qua, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với nội dung “Hỗ trợ sinh sản: Thành tựu và thách thức”. Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên TS. Đặng Vĩnh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản trình bày về phương pháp IVF (Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm). IVF là phương pháp hỗ trợ sinh sản xuất hiện từ năm 1978 tại Anh. Ở Việt Nam, em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp này là tại Bệnh viện Từ Dũ, năm 1998 và hiện nay đã có trên 40.000 bé ra đời.

Báo cáo viên TS. Đặng Vĩnh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tại buổi sinh hoạt

     Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Trung tâm IVF 108 được Bộ Y tế cấp phép vào ngày 08/08/2018 đã đạt những kết quả đáng mong đợi. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm IVF 108 đã hỗ trợ thành công với tỷ lệ có thai là 41,1%, số bé đã ra đời là 57 bé trên 49 cặp. Đó chính là dấu hiệu tốt đối với Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện. Những thành tựu bước đầu mà Bệnh viện TWQĐ đạt được về phụ sản là nhờ vào việc đẩy mạnh đào tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị.

     Bên cạnh những điểm sáng nêu trên, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản vẫn gặp phải những thách thức trong quá trình điều trị. Tác động đến kết quả của quy trình LABO IVF có các yếu tố khách quan và chủ quan như: con người, thiết bị, nguyên vật liệu, phương pháp, không khí,… Những yếu tố này cần được nghiên cứu sâu hơn để khắc phục cũng như giúp cho tỷ lệ thành công của các ca sử dụng IVF được nâng cao.  

Sinh hoạt khoa học:“Hỗ trợ sinh sản: Thành tựu và thách thức”

 

Mai Hằng – Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108

Chia sẻ