Giới thiệu Khoa Lọc máu


ThS. BSCKII. Ngô Quân Vũ

Chủ nhiệm Khoa 

 

Chức năng và nhiệm vụ

- Lọc máu cho bệnh nhân suy thận cấp, suy thận mạn.
- Điều chỉnh nước và điện giải cho bệnh nhân rối loạn nước và điện giả nặng, nhất là bệnh nhân có tăng K+ máu điều trị thuốc không có hiệu quả.
- Điều trị bệnh nhân do phù phổi cấp, quá tải dịch không đáp ứng với điều trị nội khoa (do tăng khối lực tuần hoàn)
- Lọc màng bụng cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định điều trị lọc màng bụng.

- Tham gia khám bệnh ngoại trú tại Khoa Khám bệnh (C1-1)
- Tham gia tuyển chọn và hội chẩn các bệnh nhân ghép thận.
- Quản lý, theo dõi và điều trị các bệnh nội khoa của các bệnh nhân lọc máu chu kỳ và lọc màng bụng ngoại trú.

- Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

 

Hoạt động chuyên môn

        Trang thiết bị: 20 máy lọc máu (01 máy HDF-online Fresenius 5008, 01 máy Fresenius, 06 máy Surdial, 12 máy Gambro AK 95-96-98)

Kỹ thuật:

- Lọc máu cấp cứu, lọc máu chu kỳ
- Lọc máu hấp phụ cho bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ
- Lọc máu bằng kỹ thuật HDF- online
- Lọc màng bụng (CAPD)
- Đặt Catheter đường hầm tĩnh mạch cảnh trong
- Xác định trọng lượng khô bằng máy BCM

Công tác đào tạo:

        Tham gia đào tạo cho các bác sỹ, kỹ thuật viên ở các bệnh viện gửi về học: Bệnh viện 105, Bệnh viện 110, Bệnh viện 91, Bệnh viện Kiến An….Hướng dẫn và giúp đỡ cho nhiều luận văn chuyên khoa cấp II, thạc sỹ, tiến sỹ lấy số liệu và bảo vệ thành công luận án.

 

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tham gia 01 đề tài cấp nhà nước về lọc màng bụng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Chủ trì 01 đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Có 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện và 03 đề tài nghiên cứu khoa học tuổi trẻ. Công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí y học.

- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật lọc máu – thận nhân tạo hiện đại để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.


Liên hệ: 024. 62784152

Chia sẻ