Chuyên gia KH&CN

PGS.TS Triệu Triều Dương
PGS.TS Triệu Triều Dương
Viện trưởng Viện Phẫu thuật tiêu hóa, chủ nhiệm khoa Phẫu thuật hậu môn, trực tràng và sàn chậu
Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa
Mã chuyên ngành: 28.2