Thông tư số 180/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Quy định trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng

  09:23 AM 01/10/2020

Nội dung chi tiết tải tại đây!

Mẫu phiếu đề xuất đề tài cấp Bộ Quốc phòng tải tại đây!

Chia sẻ