Ứng dụng cộng hưởng từ trong việc khảo sát các đường dẫn truyền thần kinh trong não

  04:03 PM 07/10/2021
Tạo ảnh đường dẫn truyền thần kinh bằng cộng hưởng từ sức căng khuếch tán (Diffusion Tensor Imaging – DTI) dựa trên sự khuếch tán bất đẳng hướng (anisotropy) các phân tử nước trong các sợi trục. Đây là một kĩ thuật mới và hiện đại, giúp cho việc nhận thức đầy đủ về các liên kết trong não bộ, sự phát triển gần đây trong kỹ thuật chụp cộng hưởng từ sức căng khuếch tán giúp ta xác định được số lượng sợi, chiều dài của các bó dẫn truyền thần kinh trong não ở người sống.

Hình 1. Hình DTI các đường dẫn truyền thần kinh trong não.

Khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện trung ương quân đội 108 đã và đang triển khai kỹ thuật chụp cộng hưởng từ sức căng khuếch tán để tạo ảnh các đường dẫn truyền thần kinh trong não, từ đó đánh giá được đặc điểm hình thái, chiều dài, số lượng, FA, ADC... của các bó dẫn truyền thần kinh trong não, có ý nghĩa quan trọng trong việc khám bệnh và điều trị cho bệnh nhân.

Ví dụ như bó vỏ - tuỷ (trước đây còn gọi là bó tháp hay bó vỏ gai), là một đường vận động chính đi từ vỏ não xuống tuỷ sống, tận hết ở các nhân vận động của các dây thần kinh sống, chi phối cho các cơ xương ở cổ, thân và tứ chi, nó kiểm soát chủ yếu các cử động khéo léo của các cơ ở đầu xa các chi. Nhờ có kỹ thuật DTI có thể đánh giá được đặc điểm hình thái của bó vỏ tuỷ, giúp ích cho việc chẩn  đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Hình 2. Bó vỏ - tủy.

 

Khoa chẩn đoán hình ảnh BVTƯQĐ108

 

Chia sẻ