Triển khai toàn diện công tác quản lý điều hành theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  09:10 AM 13/10/2021
Dinh dưỡng lâm sàng là một phần không thể thiếu trong điều trị người bệnh trong bệnh viện. Chất lượng dinh dưỡng tốt góp phần làm tăng hồi phục, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện, giúp tiết kiệm chi phí, và làm tăng sự hài lòng của người bệnh với các dịch vụ khác của bệnh viện.

Ngay từ khi bắt đầu xây dựng Khoa Dinh dưỡng, Chỉ huy khoa đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Bệnh viện về triển khai từng bước mô hình quản lý toàn diện Khoa Dinh dưỡng (theo TT08/2011 về Hướng dẫn công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện của Bộ Y tế) và định hướng phát triển khoa theo hướng phát triển chuyên sâu về dinh dưỡng lâm sàng, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, theo định hướng của Bệnh viện: “Chuyên sâu - Chuyên tâm - Vươn tầm quốc tế”.

Với số lượng chỉ 8 CBNV, sau khi áp dụng, triển khai quản lý theo quy trình ISO 9001:2015, chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt, khoa triển khai đầy đủ, có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng dinh dưỡng, nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, chất lượng chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu người bệnh, các khoa dinh dưỡng cần áp dụng và được đánh giá thừa nhận và chứng nhận bởi các tổ chức độc lập theo các tiêu chuẩn quốc gia, và chuẩn mực được quốc tế thừa nhận trong hoạt động điều hành khám và điều trị dịnh dưỡng.

Năm 2020, Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những khoa dinh dưỡng đầu tiên trong hệ thống các bệnh viện quân đội và trong hệ thống các bệnh viện ở Miền Bắc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Ngày 22/9/2021, Khoa Dinh dưỡng được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT)-Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá giám sát hệ thống quản lý hoạt động và điều hành về Cung cấp dịch vụ khám và tư vấn dinh dưỡng để tiếp tục củng cố và hoàn thiện các quy trình của khoa, đặc biệt do đang thời điểm diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên chương trình đánh giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

 

Hình ảnh buổi đánh giá trực tuyến của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) với Khoa Dinh dưỡng và Chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 của Khoa.

 

Sau 12 tháng triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Khoa Dinh Dưỡng đạt được những lợi ích sau:

- Nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, năng lực chuyên môn cho Chỉ huy, CBNV;

- Nâng cao năng lực quản lý về chất lượng cung cấp dịch vụ khám và tư vấn dinh dưỡng của khoa dinh dưỡng:

+ 100% người bệnh nội trú được sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trong 36 giờ sau nhập viện trong năm 2020-2021.

+ 100% người bệnh nặng mời khám hội chẩn được khám, can thiệp dinh dưỡng kịp thời.

- Người bệnh sẽ được đáp ứng các nhu cầu về dinh dưỡng, đủ tiêu chuẩn, đúng định lượng, đúng bệnh lý và đảm bảo ATTP tuyệt đối:

+ Chế độ ăn bệnh lý của người bệnh nội trú được xây dựng hàng tuần, đầy đủ các mặt bệnh và đúng bệnh lý, với 103 chế độ ăn bệnh lý, tăng 23 chế độ so với năm trước.

+ Kiểm tra, giám sát định lượng suất ăn hàng tuần: đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ, đúng thực đơn.

+ Đảm bảo ATTP tuyệt đối.

- Nâng cao chất lượng dinh dưỡng bệnh lý giúp người bệnh giảm biến chứng, nhanh khỏi bệnh, giảm thời gian nằm viện, giảm chi phí y tế và tăng sự hài lòng người bệnh (100% người bệnh hài lòng với cung cấp suất ăn bệnh lý, trong đó có 86,1% rất hài lòng; tăng 5,4% so với năm trước).

Sau khi triển khai quy trình dinh dưỡng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Khoa Dinh dưỡng đang áp dụng những quy trình quan trọng xuyên suốt tất cả các hoạt động về công tác dinh dưỡng trong bệnh viện theo TT18/2020 của Bộ Y tế, bao gồm: Sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh; Tư vấn dinh dưỡng; Khám, hội chẩn dinh dưỡng; Xây dựng thực đơn tháng; Giám sát chế biến suất ăn và Giám sát An toàn vệ sinh thực phẩm.

Khi thực hiện tốt 6 quy trình này, chất lượng dịch vụ dinh dưỡng trong bệnh viện được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của người bệnh, tăng hiệu quả của dinh dưỡng đối với quá trình điều trị bệnh và tăng sự hài lòng của người bệnh.

Với việc triển khai toàn diện công tác điều hành dinh dưỡng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là cơ sở để tham gia các hoạt động đánh giá thừa nhận lẫn nhau với các khoa dinh dưỡng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, Bác sỹ của Khoa Dinh dưỡng để phục vụ tốt hơn cho người bệnh và CBNV Bệnh viện.

Thực hiện bài và ảnh:

BS Nguyễn Đình Phú – Phó CN Khoa Dinh Dưỡng C11

Hoài Quyên – Truyền thông BV

 

Chia sẻ