Tổ chức đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012 tại Khoa Miễn dịch, Trung tâm Xét nghiệm

  09:09 AM 09/11/2022
Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 đáp ứng các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế. Phòng xét nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012 có kết quả xét nghiệm được công nhận tại các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước có cùng hệ thống quản lý chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viện trong hợp tác quốc tế về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và nghiên cứu khoa học.

Ngày 7- 8/11, tại Trung tâm Xét nghiệm, chuyên gia đánh giá của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO 15189:2012 và một số yêu cầu bổ sung đánh của Văn phòng công nhận chất lượng tại khoa Miễn dịch, Trung tâm Xét nghiệm (TTXN), Bệnh viện TWQĐ 108.

Toàn cảnh buổi đánh giá giám sát

Năm 2018, Khoa Miễn dịch, TTXN, Bệnh viện TWQĐ 108 là một trong các khoa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 đầu tiên tại Bệnh viện TWQĐ 108, đến nay khoa đã duy trì và mở rộng nhiều chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Các chỉ tiêu xét nghiệm miễn dịch là những xét nghiệm có nhiều ý nghĩa trong tiên lượng, chẩn đoán và theo dõi bệnh. Góp phần giúp bác sĩ lâm sàng chẩn đoán và điều trị bệnh nhân kịp thời, chính xác. Tham dự buổi đánh giá về phía đoàn đánh giá của BoA, có ThS Vũ Minh Vỹ - Chuyên gia chất lượng của Văn phòng Công nhận Chất lượng - Trưởng đoàn đánh giá, TS. Hoàng Thu Hà - Chuyên gia kỹ thuật. Về phía Bệnh viện có BSCKII. Phùng Văn Tuấn - Trưởng ban Quản lý chất lượng Bệnh viện, PGS.TS Phan Quốc Hoàn, GĐ TTXN và các lãnh đạo chỉ huy TTXN; về khoa Miễn dịch có TS. Nguyễn Thị Tuấn - Chủ nhiệm khoa Miễn dịch và toàn thể cán bộ nhân viên của khoa.

Chuyên gia đánh giá của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ

Trong 2 ngày đánh giá đoàn đã xem xét toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của khoa Miễn dịch bao gồm 3 quá trình: quá trình trước xét nghiệm, quá trình trong xét nghiệm và quá trình sau xét nghiệm. Các chuyên gia đã xem xét toàn bộ hệ thống hồ sơ, quan sát trực tiếp việc thực hiện kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm tại các khoa lâm sàng và quan sát việc thực hiện kỹ thuật tại phòng xét nghiệm đảm bảo quy trình đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15189:2012.

 

Kết thúc buổi đánh giá đoàn kết luận: Khoa Miễn dịch, TTXN, Bệnh viện TWQĐ 108 thực hiện duy trì tốt và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Đoàn đánh giá tiếp tục đề nghị Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ duy trì công nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng của Khoa Miễn dịch./.

 

An Ngọc, Đăng Tùng, Kim Duyên

 

 

Chia sẻ